اطلاعات شخصی شما برای استفاده ساده تر شما در خرید های بعدی ذخیره می شود و به عنوان حریم خصوصی شما در سایت موتوریا نگهداری می شود و شما می توانید هر زمان که بخواهید آن را توسط پنل کاربری خود حذف نمایید.